ภาพหลังภัยพิบัติ บริเวณโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

18 เม.ย. 62 | รับชม : 98 ครั้ง