• ภาษาจีนเบื้องต้น 3 ( ม.5 ) - ครูนิจพร จันทรดี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาจีนเบื้องต้น 3 ( ม.5 ) (จ30203)

ยินดีต้อนรับนีกเรียนเข้าสู่วิชาภาษาจีนเบื้องต้น 3 (30203)

นักเรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียนของตนเอง โดย CLICK ภาพ ด้านล่างนี้ได้เลย heart