• คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ภาคเรียนที่ 1) - ครูธรรมภรณ์ ปักกาเร
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ภาคเรียนที่ 1) (ค31101)

                       แนะนำรายวิชา

ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้น ม.4 
สู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564