• แนะแนว ม.6 - ครูนิจพร จันทรดี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ แนะแนว ม.6 (แนะแนว)

ยินดีต้อนรับนีกเรียนเข้าสู่วิชาแนะแนว ม.6 

นักเรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียนของตนเอง โดย CLICK ภาพ ด้านล่างนี้ได้เลย heart