• วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า - ครูธัญญาณี ดีพลงาม
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์ล่วงหน้า (ว20242)

สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ
ให้นักเรียนแต่ละห้อง คลิกเข้าห้องเรียนตามห้องของตัวเองเลยนะคะ

 
ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3
รหัสเข้าเรียน a75taej รหัสเข้าเรียน dhrfoj6  รหัสเข้าเรียน 3mtaetj