• สุขศึกษา ม.5 - ครูมนทกานต์ คำยา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ สุขศึกษา ม.5 (พ32101)

     สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่
บทเรียนออนไลน์วิชาสุขศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5