• หน้าที่พลเมือง ม.1 - ครูแพรทอง ผาสุขเลิศ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ หน้าที่พลเมือง ม.1 (ส20231)