• ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ - ครูยงยุทธ วงผักเบี้ย
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ว21201)

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเข้าสู่ห้องเรียนตนเองได้เลยครับ Let go