• สุขศึกษา - ครูบุญญวัฒน์ คำแหงพล
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ สุขศึกษา (พ22101)

DLTVวิชาสุขศึกษา(การปฐมนิเทศ / แนะนำรายวิชา) ม.2 ออกอากาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

https://www.youtube.com/watch?v=6WPkAxJfKaA