• รายวิชาทัศนศิลป์ ม 3 - ครูเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ รายวิชาทัศนศิลป์ ม 3 (ศ23101)

ยินดีต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  วิชาทัศนศิลป์   นักเรียนเข้าห้องเรียนโดยคลิกที่ชื่อห้องได้เลยค่าา..

3/1ทัศนศิลป์

3/2ทัศนศิลป์

3/3ทัศนศิลป์

3/4ทัศนศิลป์

3/5ทัศนศิลป์

3/6ทัศนศิลป์
/
3/7ทัศนศิลป์

3/8ทัศนศิลป์

3/9ทัศนศิลป์