• เทคโนโลยีการคำนวณ ม.1 ภาคเรียนที่2/2565 - ครูปิยนาถ ภิบาลจอมมี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีการคำนวณ ม.1 ภาคเรียนที่2/2565 (ว31104)

เข้าสู่บทเรียน Google Classroom