• ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 - ครูสุทธิพงษ์ บรรยงค์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 (อ32205)นักเรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียนของตนเอง โดย CLICK ภาพ ด้านล่างนี้ได้เลย yesheart