• ลดเรียนเพิ่มรู้ การคัดไทย เขียนไทย และทักษะการพูด - ครูขนิษฐา ประศรีหาคลัง
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ลดเรียนเพิ่มรู้ การคัดไทย เขียนไทย และทักษะการพูด (-)