• วืทยาศาสตร์พื้นฐาน2 - ครูรัชนี เปาะศิริ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ วืทยาศาสตร์พื้นฐาน2 (ว21102)

นักเรียนแต่ละห้องเข้าไปเรียน บทเรียนออนนไลน์ตามรหัวนี้นะคะ

heart   
ห้อง 1/1 t7gssrp
broken heart  ห้อง 1/2  4tnkg6h
heartห้อง 1/3   qvg4fl5
heartห้อง 1/4   wjim5fs
heartห้อง 1/5  7yz4r3l
heartห้อง 1/6  seaoytq