• ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5 - ครูประภัสสร ปะวะโท
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.5 (อ32101)

                                                                             
Are You Ready for Online Learning?
Choose your classroom and click link images.


5/1

5/2

5/3

5/4

5/5

5/6

5/7

5/8

5/9