• นวัตกรรมการจัดการเกษตร3 ธุรกิจข้าวโพดครบวงจร ม.5/8 ภาคเรียนที่ 1/64 - ครูมนิดา บุญยัสสะ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ นวัตกรรมการจัดการเกษตร3 ธุรกิจข้าวโพดครบวงจร ม.5/8 ภาคเรียนที่ 1/64 (ง32211)