• ภาษาไทยพื้นฐาน - ครูชนากานต์ ต่อพันธ์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาไทยพื้นฐาน (ท21201)

 ...........สวัสดีค่ะนักเรียน...............
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท๒๒๑๐๑)
     
ให้นักเรียน กด ที่รูปภาพ ตามห้องของตนเอง แล้วใส่รหัสห้องเรียนของตนเองค่ะ 

 
ห้องเรียน  ๒/๑      รหัส  4vmv3q5 
ห้องเรียน  ๒/๒      รหัส  7zcnvi6    
ห้องเรียน  ๒/๓      รหัส  7wwhwe6 
ห้องเรียน  ๒/๔      รหัส  3dezg2i