• การเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ม.4/8 ปีการศึกษา 2564 - ครูวรรณวิภา บัวละคร
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170