• กิจกรรมแนะแนวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - ครูไผ่ล้อม บุษมงคล
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ กิจกรรมแนะแนวตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (-)