• การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2566 - ครูปิยนาถ ภิบาลจอมมี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2566 (ว21103)

กรุณาคลิกเพื่อเข้าสู่ห้องเรียน google classroom