• วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) เทอม 1 - ครูวิภาพร แก่นนาคำ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170