• ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ31201) ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 - ครูอุษณารมณ์ บุญตาแสง
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ31201) ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ31201)ยินดีต้อนรับสู่รายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ31201)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2565


สอนโดย คุณครูอุษณารมณ์  บุญตาแสง