• วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์3) - ครูสาคร แสนยากุล
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์3) (ว32202)


          ระดับชั้น ม. 5