• ดนตรี ม.6 - ครูสำเร็จ เทียงดีฤทธิ์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ดนตรี ม.6 (ศ33101)

ยินดีต้อนรับสู่รายวิชาศิลปะ ม.6
ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6