• กิจกรรมเข้าจังหวะ - ครูมนทกานต์ คำยา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ กิจกรรมเข้าจังหวะ (พ30206)

/client-upload/np/uploads/files/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.rar