• ประวัติศาสตร์ - ครูอุทัยรัตน์ นามพลแสน
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ประวัติศาสตร์ (ส22103)

คำอธิบายรายวิชา

ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนประวัติศาสตร์ คุณครูอุทัยรัตน์ ค่ะ