• หน้าที่พลเมือง ม.5/1-5/9 - ครูศุฑาวัฒน์ ไชยสา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ หน้าที่พลเมือง ม.5/1-5/9 (ส30232)