• ประวัติศาสตร์ไทย - ครูจักฤษณ์ นามภักดี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ประวัติศาสตร์ไทย (ส31103)

...สวัสดีนักเรียนทุกคน... 
หากนักเรียนพร้อมที่จะเข้าเรียนแล้ว ให้คลิกที่ห้องเรียนตนเองได้เลยครับ!!!!!
 
  
ม.4/1

ม.4/2

ม.4/3