• สังคมศึกษา - ครูจักฤษณ์ นามภักดี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ สังคมศึกษา (ส31101)

...สวัสดีครับนักเรียนทุกคน... 
หากนักเรียนพร้อมที่จะเข้าเรียนแล้ว ให้คลิกที่ห้องเรียนตนเองได้เลยครับ!!!!!
 

ม.4/1

ม.4/2

ม.4/3