โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ร่วมแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดมหาสารคาม

แสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดมหาสารคาม ในชุด การแสดง ?ป่าดูนลำพันมหัศจรรย์ปู่ทูลกระหม่อม? ณ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม(หลังเก่า)


วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 - รับชม : 297 ครั้ง