โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.26และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.26และนักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 - รับชม : 79 ครั้ง