กิจกรรมจุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาการอ่าน สร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีนวัตกรรมอาเซียน

กิจกรรมจุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาการอ่าน สร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีนวัตกรรมอาเซียน


วันที่ 2 สิงหาคม 2562 - รับชม : 104 ครั้ง