กิจกรรมวันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่2563

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศและวันปีใหม่2563


วันที่ 3 มกราคม 2563 - รับชม : 283 ครั้ง