โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 โดยมีการตรวจเยี่ยมตามจุดต่างๆ รวมถึงรับฟังรายงานการเตรียมความพร้อมจากทุกส่วนงานของโรงเรียน  และท่านวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ได้ร่วมจัดรายการ Meet day ชี้แจงแนวทางการตรวจเยี่ยมผ่านทางช่องทางออนไลน์ของโรงเรียน
            


วันที่ 29 มิถุนายน 2563 - รับชม : 206 ครั้ง