การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์


วันที่ 28 กันยายน 2563 - รับชม : 326 ครั้ง