รับการนิเทศติดตาม จาก สพม.26 ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์รับการนิเทศติดตาม จาก สพม.26 ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19


วันที่ 15 มกราคม 2564 - รับชม : 121 ครั้ง