กิจกรรมเปิดโรงเรียนเปิดโรงพัก

กิจกรรมเปิดโรงเรียนเปิดโรงพัก โดยความร่วมมือของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ และ สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาเชือก 


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 - รับชม : 110 ครั้ง