ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายนิรันดร์ อันทอง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 Powerpoint ผลการปฎิบัติงาน ครูนิรันดร์ เทอม2 ปี 63 2/2563
22 มี.ค. 64 SAR ครูนิรันดร์ ปี63 ภาคเรียน ที่ 2 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
9 ต.ค. 63 เกียรติบัตร อบรม English boot camp ครู ระดับเขต เขต/จังหวัด สพม.26 2/2563
18 ต.ค. 61 เกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม ครอสเวิร์ด ม.ต้น ระดับเหริญเงิน งานศิลปหัตถกรรม ปี 2561 เขต/จังหวัด สพม.26 1/2561
1 ก.พ. 64 เกียรติบัตร PLC ด้านการจัดการเรียนรู้ ช่วงโควิด กลุ่มโรงเรียน คุรุสภา 2/2564
23 ก.พ. 61 เกียรติบัตร ได้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 2/2561
7 พ.ค. 63 เกียรติบัตร ผ่านการอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วง Covid โรงเรียน สพฐ. 1/2563
25 ก.ค. 64 เกียรติบัตรเข้ารับการอบรม เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2/2564