• คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 - ครูภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ค33101)

?
?

6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/7
6/8
6/9
6/6

 

นักเรียนสามารถคลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่บทเรียนได้เลยนะครับ

https://youtu.be/NP4iBD7CGl4

https://youtu.be/Trof4EsXDrM