• คณิตศาสตร์พื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 - ครูภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

Classcode สำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

นักเรียนจะต้องเข้าชั้นเรียนตามห้องเรียนใน google classroom ที่กำหนดในแต่ละห้องต่อไปนี้


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 Classcode? : 4iibgyy
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 Classcode? : 7bvhseo
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 Classcode? : npgtgj2
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 Classcode? : dypqx4r
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 Classcode? : tfibi3u
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 Classcode? : jd436p6
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 Classcode? : nrhr7je
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 Classcode? : x7vaqff

ขั้นตอนวิธีการเข้าห้อง Google Classroom

  1. เข้าเว็บไซต์?classroom.google.com?หรือ ดาวน์โหลดแอปชื่อ Google Classroom

  2. เข้าระบบด้วยอีเมลล์?gmail (หากไม่มีให้ทำการสมัคร gmail ก่อน)

  3. ทำการเข้าร่วมชั้นเรียน (+Join class) โดยใช้รหัสตามแต่ละห้อง


เข้าดู : 222 ครั้ง