• ภาษาจีนพื้นฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - ครูธวัชชัย บัวหอม
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาจีนพื้นฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (จ21201)

++สวัสดีนักเรียนทุกคน++
ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนภาษาจีน
คลิกที่รูปได้เลย
       

ติดต่อผู้สอน