• แนะแนว ม.3 - ครูสุลัดดา อะเวลา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

รหัสเข้า google classroom

3/1 รหัสเข้าห้องเรียน คือ  cqj2tmy
3/2 รหัสเข้าห้องเรียน คือ 
luloffa
3/3 รหัสเข้าห้องเรียน คือ 
ub26blq

เข้าดู : 184 ครั้ง