• เคมี เทอม 2 - ครูจุรีรัตน์ เทียงคำ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

กรด-เบส


เข้าดู : 158 ครั้ง