• ฟิสิกส์เพิ่มเติม - ครูสุขประชัย คำยานุกูล
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ห้องเรียน classroom

นักเรียนสามารถเข้าห้องเรียนได้ โดยลิงค์นี้ 
ม.4/6
ห้องเรียนเรื่องสมดุล สมดุลกล https://classroom.google.com/c/MjM1MDA2OTMzMzYw?cjc=u3xln7m

เข้าดู : 133 ครั้ง