• หน้าที่พลเมือง - ครูนัฐพล หาญสำโรง
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

รหัสเข้าห้อง Google Classroom

ห้อง ม.2/1 เข้า Google Classroom ด้วยรหัส   yhstaaj
https://classroom.google.com/c/MzUxNDAyOTQ0NzYz?cjc=yhstaaj

ห้อง ม.2/2 เข้า Google Classroom ด้วยรหัส    cj7fdkv
https://classroom.google.com/c/MzUxMzkwMDgzNjM5?cjc=cj7fdkv

ห้อง ม.2/3 เข้า Google Classroom ด้วยรหัส   bizaemc
https://classroom.google.com/c/MzUxMzkwMDgzNjk0?cjc=bizaemc

ห้อง ม.2/3 เข้า Google Classroom ด้วยรหัส   dh7smb4
https://classroom.google.com/c/MzUxMzgzNTUwOTIw?cjc=dh7smb4
 

เข้าดู : 162 ครั้ง