• เคมีเพิ่มเติม ม.5 เทอม 1 - ครูนิตยา ทิพศรีราช
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170