• รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - ครูบัวเรียน วาปีสา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170