• การงานอาชีพ - ครูวิมล พัฒนเพ็ญ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

แบบทดสอบก่อนเรียน

ให้นักเรียนเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ที่ลิงค์นี้นะคะhttps://classroom.google.com/c/MTM1MzcxMDU0MDk5/a/MTA5ODk0MTAyMzAx/submissions/by-status/and-sort-last-name/all

เข้าดู : 772 ครั้ง