• ช่างผลิตภัณฑ์วัสดุจากท้องถิ่น - ครูมนิดา บุญยัสสะ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

การเข้าชั้นเรียน Google classroom

วิธีการเข้า Google  Classroom
1. เข้าเว็บไซต์
https://classroom.google.com/u/1/h 
หรือดาวน์โหลดแอปชื่อ  Google  Classroom
จากนั้นให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนของตนเองพร้อมใส่รหัสชั้นเรียนให้ถูกต้อง

รหัสเข้าชั้นเรียน ชั้น ม.5/6 pv5jkun
รหัสเข้าชั้นเรียน ชั้น ม.5/7 eeg2e7p
รหัสเข้าชั้นเรียน ชั้นม.5/8 ecmfm7e
รหัสเข้าชั้นเรียน ชั้น ม.5/9 
3bi4b2n

เข้าดู : 353 ครั้ง