• วิชาประวัติศาสตร์ ม.1/1-1/4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - ครูปฐมวุฒิ บุตรศรี
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

รหัสเข้าเรียน Google classroom

ห้อง ม.1/1 เข้า google classroom ด้วยรหัส meqfwkz
ห้อง ม.1/2 เข้า google classroom ด้วยรหัส 3kupkc7
ห้อง ม.1/3 เข้า google classroom ด้วยรหัส hbyknqv
ห้อง ม.1/4 เข้า google classroom ด้วยรหัส tqagxjq

เข้าดู : 364 ครั้ง